Kurz mówił o "kryzysie zaufania", który "bardzo ogranicza zdolność OBWE do działania". Podkreślił, że warunkiem odbudowy zaufania jest dialog. "Ale potrzebna jest też gotowość do kompromisu" - podkreślił.

Austriacka agencja prasowa APA pisze, że była to aluzja do "blokady w sprawach personalnych, które kładą się cieniem na spotkaniu ministrów". Od początku lipca jest wakat na czterech najważniejszych stanowiskach w OBWE, w tym na stanowisku sekretarza generalnego tej organizacji.

Tematyką obrad w Mauerbach są środki budowy zaufania między Wschodem a Zachodem, migracja, walka z terroryzmem oraz kwestia praw człowieka. Kurz podkreślił m.in. potrzebę wspólnej strategii w walce z terroryzmem i ekstremizmem. Wskazał, że ponieważ żaden kraj OBWE nie jest bezpieczny w obliczu tego zagrożenia, wszystkie powinny działać razem. Wyjaśnił, że chodzi tu o radykalny islam, organizacje terrorystyczne, ale także o ekstremizm prawicowy. "Naszym celem musi być wyłączenie sieci radykalizacji na obszarze OBWE" - powiedział.

Niemiecka agencja prasowa dpa odnotowuje, że Kurz opowiedział się za "nową próbą zbliżenia między Unią Europejską a Rosją". "Musimy zdawać sobie sprawę, że pokój na naszym kontynencie będzie tylko z Rosją, a nigdy przeciwko Rosji" - powiedział. Dpa odnotowuje w tym kontekście, że Kurz wielokrotnie wypowiadał się przeciwko unijnej polityce sankcji wobec Rosji.

W spotkaniu w Mauerbach uczestniczy m.in. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Nie zaplanowano podejmowania żadnych decyzji. (PAP)